Rosso Santiago

granit Rosso Santiago
kapustinski granit
Rosso Santiago

Kapustinskie złoże granitu - Rosso Santiago GR 1

Właściwości fizyko-mechaniczne:

  • Ciężar objętościowy: 2700 kg / m3
  • Absorpcja wody przez materiał: 0,22%
  • Najwyższa wytrzymałość na ściskanie: 165 MPa
  • Odporność na ścieranie: 0,48 g / cm2

Minerały (%):

  • Mikroklina: 50
  • Kwarc: 17
  • Biotyt: 7
  • Plagioklaz: 24
  • Inne: 1
  • Lokalizacja: obwód kirowogradzki, Ukraina

Granit Rosso Santiago jest jednym z najpopularniejszych złóż granitu w Ukrainie, ponieważ wydobywany jest tutaj kamień, charakteryzujący się doskonałymi właściwościami fizycznymi i mechanicznymi oraz atrakcyjnym wyglądem. Jest uważany za najpiękniejszy spośród wszystkich granitów Ukrainy.

Ponadto rasie przypisuje się pierwszą klasę radioaktywności – jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i może być stosowana we wszystkich obszarach budownictwa bez wyjątku, w tym w projektowaniu wnętrz. Kamień jest często używany do budowy prywatnych konstrukcji, na przykład domków letniskowych, kształtowania zieleni parków miejskich, placów itp. Granit ten ma czerwono-pomarańczowy kolor z licznymi inkluzjami szarych i czarnych obrzęków.