Regulamin sklepu

Informacje o sprzedawcy

Sprzedaż prowadzona jest przez:
Barco T.D.S. Sp.z.o.o.
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10B/4
NIP: 677-238-51-44 REGON: 360369350
Tel. +48 66 88 623 77 Tel. +48 608 56 44 99
Email: biuro@barcogroup.eu

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy prowadzony jest przez Barco T.D.S. Sp.z.o.o. zwanym dalej sprzedającym.
Dokonanie zakupu produktu przez kupującego w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego oznacza, że kupujący zapoznał się z treścią regulaminu i go zaakceptował.
W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

Warunki ogólne

Sklep internetowy www.barcogroup.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

Płatności i faktury

Ceny podane w sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości 23%).
Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, który umieszczony jest wraz z towarem, wewnątrz opakowania lub przesyłany drogą elektroniczną (faktura VAT).
Wyboru płatności dokonuje kupujący podczas składania zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.
Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów.
Kupujący może skorzystać z następujących form płatności: przelewem bankowym na rachunek sprzedającego wskazany na stronie bądź płatność przy odbiorze. W przypadku przedpłaty na konto termin wysyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Realizacja zamówienia oraz dostawa

Wyboru formy dostawy kupujący dokonuje podczas składania zamówienia.
Koszty wysyłki są zgodne z aktualnym cennikiem i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
Koszty dostawy ponosi kupujący.
Zamówienia realizowane są codziennie w dni robocze do godz. 15.00, po potwierdzeniu płatności.
Termin realizacji zamówień dla produktów dostępnych na magazynie to 1-3 dni. Produkty niedostępne od ręki na magazynie będą wysyłane w terminie dłuższym, o którym niezwłocznie klient zostanie powiadomiony telefonicznie.

Reklamacje

Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@barcogroup.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: Barco T.D.S. Sp.z.o.o. ul. Rakowicka 10B/4 31-511 Kraków.
Gwarancja, którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.
W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady (a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji; (b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umowa.
Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający:
doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).
W sytuacji reklamowania towaru, należy dołączyć do odsyłanego towaru opis jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.
Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru (na podstawie reklamacji) następuje na koszt sklepu.

Odstąpienie od umowy

Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny produktu kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez kupującego. Koszty wysyłki zwracanego produktu ponosi kupujący.
Zwroty produktów dokonuje się na adres: Barco T.D.S. Sp.z.o.o., 51-100 Trzebnica, ul. 1 Maja 3.

Postanowienie końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).