POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Klienci,

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

BARCO T.D.S. Sp.z.o.o. NIP: 6772385144, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10B/4

Dane, które posiadamy zostały przez nas pozyskane od Państwa w wyniku złożenia zamówienia, rejestracji w naszym sklepie internetowym lub zapytania ofertowego przesłanego na email. Państwa dane zostały podane dobrowolnie i nie zostaną one udostępnione żadnym firmom zewnętrznym w celach marketingowych lecz wyłącznie do celów realizacji zamówienia związanych z dostarczeniem zamówionego towaru (firmie kurierskiej), płatnościami lub związanych ze spełnieniem innych wymogów prawnych. Przetwarzanie przez administratora danych jest niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkich czynności z tym związanych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania ww. czynności.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do wprowadzonych danych osobowych
  • sprostowania wprowadzonych danych osobowych
  • usunięcia wprowadzonych danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania wprowadzonych danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wprowadzonych danych osobowych
  • przenoszenia wprowadzonych danych osobowych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jednocześnie informujemy, że Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – jedynie w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.